Om oss

Adecon Systems AB startade upp för ca 20 år sedan med uppdraget att introducera avancerade säkerhetslösningar för våra flygplatser, kärnkraftverk och statliga institutioner med mycket hårda krav på passagekontroll av resenärer och besökare.
Uppdraget lyckades och produkterna hanteras idag utav vår samarbetspartner Sensec AB.

Under senare tid har Adecon axlat om till att bli distributör för FLEX, marknadsledande inom visuell kommunikation.

Nyligen tecknades ett samarbetsavtal med TopRight Nordic AB avseende marknadsföring och försäljning av ny ljusteknologi för skydd och säkerhet.

Adecon är helägt dotterbolag till SPC Systems AB, ett förvaltningsbolag som historiskt arbetat med utveckling & forskning av säkerhetssystem inom personskydd & värdetransporter.